Ани и Роси в БНТ

Репортаж на БНТ за нашите Ани и Роси от Девня.

 

Leave a Reply

Required fields are marked*