Подаръци ще има за всички от сърце! :)

Искаме да зарадваме за Коледа всички наши слънчеви деца, но за целта ни трябва техния брой, пол и име. Както и адрес и името на родител /настойник/, за да изпратим подаръка до тях.

Моля, попълнете формуляра по-долу. Всички данни се пазят при най-висока степен на сигурност.

Leave a Reply

Required fields are marked*