Програма “Летен лагер – 2016”

Л Е Т Е Н   Л А Г Е Р   

2 0 1 6 

Почивен комплекс „ВИКТОРИЯ”, Балчик

 

 

ПРОГРАМА:

 

 

Петък, 10-ти юни

до 16:30 ч.     Настаняване и регистрация

17:00 – 19:00 ч.    Модул 1:

Терапевт или родител – ролята на семейството в живота на дете със Синдром на Даун

 

Основни акценти:

 • Терапевт VS. Родител – същност на понятията. Функции.
 • Мотиви за избор на роля по отношение развитието на детето. Очаквани резултати. Реалност.
 • Терапевт – родител“ или „родител – терапевт“: кои сме ние през погледа на детето си.
 • Самооценката на детето – продукт на възприятията, отношението и поведението на своите родители.
 • Типове граници между ролята на терапевт и родител. (не)Очаквани последствия.

 

Лектори:

Георги Гърмидолов,

психолог към Институт за Професионално и Семейно развитие

 Висшето си образование придобива в направление „Психология“ към ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив. От 2009 год. се формира като консултант към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

Започва професионалната си реализация като психолог в сферата на социалните услуги, където дейността му е обвързана с индивидуално психологическо консултиране и диагностика на деца с наличие на проблем, влияещ върху пълноценното им функциониране и развитие. Основен фокус и философия в работата на Георги като психолог е подобряване на взаимоотношенията „дете-родител“, като предпоставка за успешно подпомагане на индивидуалното функциониране и развитие на детето.

Като съосновател и психолог на Институт за Професионално и Семейно развитие, част от дейността му е обвързана с извършване на:

 • диагностика на деца (0-18 год.) и оценка на ранно детско развитие (0-3 год.);
 • индивидуална психо-социална работа с деца за подпомагане на когнитивната и емоционо-социалната сфери на развитие;
 • индивидуално и семейно консултиране за родители;
 • планиране, организиране и провеждане на групи с терапевтична насоченост за родители;
 • планиране, организиране и провеждане на информационни събития (семинари, дискусии, професионални супервизии и др.) за специалисти от сферата на образованието (детски градини и училища) и социалните услуги по отношение предоставяне на качествени и ефективни техники при работа със семейства и деца.

  

Кристиана Гърмидолова,

специалист „Работа със семейства“ към Институт за Професионално и Семейно развитие

 Висшето си образование придобива в направленията “Социална педагогика”, “Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства” и “Клинична социална работа” към Университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София. От 2012 год. се формира като консултант към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

​Професионалната си реализация започва в сферата на социалните услуги, насочени към деца със задръжки или нарушения в развитието и консултиране на техните семейства (по двойки и в групи).

Като специалист „Работа със семейства“ към Институт за Професионално и Семейно развитие, дейността й е обвързана с извършване на:

 • социално – педагогическо консултиране и обучение на родители по теми, касаещи детското и в частност – пренатално и ранно детско развитие;
 • индивидуална и групова педагогическа работа с деца със задръжки в развитието, през призмата на арт и приказко терапия;
 • оценка на ранно детско развитие (0-3 години);
 • планиране, организиране и провеждане на групи и групови дейности (ателиета, уъркшопи, работилнички и др.) с терапевтична насоченост за деца и/ли техните родители;
 • планиране, организиране и участие в информационни събития (семинари, дискусии, професионални супервизии и др.) за специалисти от сферата на образованието (детски градини и училища) и социалните услуги по отношение подобряване процеса на работа и взаимодействие със семейства на деца със СОП.

  

 

19:30 ч.  – Вечеря. Добре Дошли! Информация за програмата на лагера и хотела.

След 20:00 ч. Свободно време за общуване и почивка

Събота, 11-ти юни

8:00 – 9:30 ч.              Закуска

9:30 – 12:30 ч(с почивка около 11 ч.) Модул 2:

Двигателното развитие на децата със Синдром на  Даун
 • Акценти в грубата и фината моторика – важни етапи и моменти
 • с демонстрация на практическо обучение-игра за деца и родители

Лектори:

Звезделина Атанасова

Директор на Център за професионално обучение „Карин дом“
Методист на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) „Карин дом“

 Звезди е един от емблематичните специалисти на Карин дом – опитен обучител, презентатор, консултант и супервайзор. Повече от 20 години тя споделя знанията и опита си с колеги, специалисти, родители и работи неуморно за повишаване качеството на живот на децата със специални нужди. Преди да започне работа в Карин дом, тя е била Директор на СДГ „Ягода“ във Варна и координатор на европейски проект “Грижи за лицата с умствени затруднения”. Професионалните ѝ компетенции включват използване на терапевтични методи и подходи, даващи резултат в терапията на децата.

Като методист на ЦСРИ „Карин дом“ подбира терапевтичните методи и подходи за работа с децата. Тя е автор и съавтор на специализирани ръководства и наръчници за работа с деца със специални нужди. Разработва програмите за всички обучения, провеждани от Карин дом. Обучава специалисти от страната и чужбина, родители, студенти и др. Активно следи новостите в областта на работата с деца със специални нужди. Взема участие в конференции, кръгли маси и други в страната и чужбина. Обменя опит и идеи с центрове от Великобритания, Уелс, Ирландия, Белгия, Турция, Черна гора, Унгария, Румъния, Грузия, Швейцария.

Андреас Андреу

Кинезитерапевт, обучител

Андреас започва работа в Карин дом през 2011 година като кинезитерапевт. Усмихнат и харизматичен Андреас бързо се превръща в любимец на децата. От 2012 година Андреас е част и от обучителния екип на Карин дом. Знанията си в областта на сензорномоторното и двигателното развитие на децата със специални нужди споделя със специалисти и родители на обученията, консултациите и супервизиите, в които участва. Има интерес към съвременните тенденции в областта на неврологията, психиатрията, физиотерапията, физическото възпитание и спорт, работата с деца с ДЦП /детска церебрална парализа/ и други сходни неврологични нарушения, аутизъм, както и мястото на кинезитерапията при деца със сензорни дефицити. Треньор

13 ч. Обяд

До 16:00 ч.  Свободно време         

16:00 – 18:00 ч. – групово посещение с безплатен вход за СРДСД на Ботаническа градина – Двореца Балчик

 19:30 ч.   Вечеря

След 20:00 ч. Свободно време – разговори на открито с лагерни факли J

 

Неделя, 12-ти юни

8:00 – 9:30 ч.              Закуска

9:30 – 10:15 ч.  Семейна олимпиада

10:30 ч. Закриване на лагера

До 12:00 ч. Напускане на хотела

СРДСД си запазва правото на промени в програмата и организацията, за които ще информира своевременно!