Моля регистрирайте се, за участие в конференцията на тема Как да отключим потенциала на своето дете организирана от “Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун”.

Вход:

За членове на СРДСД – 10 лева

За всички останали участници – 20 лева.

(с включен обяд и кафе пауза)

 

 

 

Програма на конференцията.

 

Име на участника (задължително поле)

Презиме на участника

Фамилия на участника (задължително поле)

Адрес - област (задължително поле)

Адрес -град/село (задължително поле)

Пощенски код (задължително поле)

Адрес в населеното място (задължително поле)

Телефон за връзка (задължително поле)

Е-mail за връзка (задължително поле)

Вие сте – родител/специалист (задължително поле)

Член ли сте на СРДСД - да/не (задължително поле)
дане

За родителите:

Име на детето със СД (задължително поле за родителите)

Презиме на детето със СД

Фамилия на детето със СД (задължително поле за родителите)

Рождена дата на детето със СД (задължително поле за родителите)