За да станете член на “Сдружение на родителите на Деца със Синдром на Даун” е нужно:

  1. Да попълните формата за регистрация по-долу.

  2. Да внесете годишен членски внос в размер на 20 лева.

Сметката на Сдружението е:

УниКредит Булбанк

Номер на сметката:

BIC: UNCRBGSF IBAN: BG20UNCR70001521404649

БЕЗ ВНОСНА ТАКСА в клоновете на банката в цялата страна

 

Име (задължително поле)

Презиме

Фамилия (задължително поле)

Име на детето със СД (задължително поле за родителите)

Презиме на детето със СД

Фамилия на детето със СД (задължително поле за родителите)

Рождена дата на детето със СД (задължително поле за родителите)

формат: ГГГГ-ММ-ДД

Адрес - държава (задължително поле)

Адрес - област (задължително поле)

Адрес -град/село (задължително поле)

Пощенски код (задължително поле)

Адрес в населеното място (задължително поле)

Телефон за връзка (задължително поле)

Е-mail за връзка (задължително поле)

Други деца в семейството - имена и рождена дата

Свободно поле за информация за втори родител, алтернативен адрес, мейл, телефон