Ани и Роси в БНТ

Репортаж на БНТ за нашите Ани и Роси от Девня.