ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

На 18.05.2019 г. на редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „Даун Синдром България”, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Даун Синдром България”.

Общото събрание ще бъде проведено на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 17:00 часа, на адрес: гр. София,ул. „Георги С. Раковски“ 176, ет.1, при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на Сдружение „Даун Синдром България” за периода януари–декември 2018 г.

2. Обсъждане на ГФО на Сдружение „Даун Синдром България” за финансовата 2018 г.

3. Промяна на името на Сдружение „Даун Синдром България”.

4. Промени в Устава на Сдружение „Даун Синдром България”.

5. Разни

При невъзможност да присъствате може да попълните приложеното пълномощно и да го доставите по един от следните начини

– сканирано по мейл
– Изпратено по пощата на адрес : София бул “Черни връх”8, бл.4, вх.Б,ет.1,ап.29
– Лично доставено на адрес: София, София бул “Черни връх”8, бл.4, вх.Б,ет.1,ап.29
– Предоставено преди започването на Общото събрание на 27.06.2019 г.

Очакваме Ви!